Prof. Dr. Uğur Doğan

Bilgi İşlem, Alt Yapı ve Planlama Rektör Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin değerli öğretim üyeleri, kıymetli idari personeli ve sevgili öğrencilerim,

Üniversitemizin bilgi işlem, altyapı ve planlamasından sorumlu Rektör Yardımcılığımız; tarihini ve akademik geleneğini önemseyen üniversitemizin “Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak”  temel amacını gerçekleştirmek üzere; optimal yönetim uygulamaları ve sistemleri ile kurumsal altyapıyı sürekli geliştiren, iç ve dış paydaşların memnuniyetini ve yönetim  sistemleri konusundaki niteliğini artıran, bu sistemleri kurumsallaştırarak yaygınlaştıran, kurum kültürünü koruyarak üniversite genelinde bütünselliği ve bağdaşıklığı pekiştirecek projeleri kendisine hedef olarak seçmiştir.

Bu hedeflerimiz doğrultusunda; fiziksel ve teknolojik altyapıyı geliştirirken Üniversitemizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak önceliğimizdir.

Günümüzün değişen rekabet şartları; bilginin üretilmesinde, üretilen bilginin teknoloji alanında çıktıya dönüştürülmesinde büyük rol oynayan üniversitelerin sürdürülebilir kılınmasının da bir yapıya oturtulması gereğini ortaya çıkarmıştır. Üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini artırarak sürdürmesini sağlayabilecek işleyişi için yeni fiziksel mekânlar kurmak, var olanları yenilemek, geliştirmek ve standartlara uygun hale getirmek, üniversitemizi yangın, deprem gibi felaketler karşısında afet ve acil durum yönetimi sistemiyle güçlendirmek, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek ve bu hizmetlerin sürekli iyileştirilerek devamlılığını korumak bir teknik üniversite olarak mühendislik donanımımızla destekleyeceğimiz temel hedefimizdir.

Üniversitemizin araştırma ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için önemli olan bilgi işlem alt yapısını dünyanın değişen teknolojik şartlarına denk olacak şekilde güncel tutarak, sürekli gelişen ve bilgiye dayalı ileri teknoloji çözümleri sunan bir yapıya sahip olmak vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca, üniversitemizin dijital dönüşüm sürecinin içindeki operasyonel uygulamaların da sanal ortama taşınmasını planlamaktayız. Üniversitemizin bu hedefe başarı ile ulaşması, kapsamlı ve yoğun olarak yürütülecek araştırma ve alt yapı çalışmalarına bağlıdır. Üniversitemizin dijital dönüşüm süreci ile akademik ve idari tüm süreçler modern dijital varlık statüsünde daha verimli, daha kontrollü ve uzun vadede fiziksel süreçlerin de ortadan kalkmasıyla daha az maliyetli hale gelecektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin, Türkiye üniversiteleri arasındaki özgün ve öncü konumunu sadece üst yönetimimiz ile değil, fakültelerimiz, idari yapımız ve tüm iç paydaşlarımızla birlikte çalışarak sürekli kılmak inancıyla, dünya üniversiteleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürme konusundaki kararlılığı ile paydaşlarımızın üniversite faaliyetlerine katılım ve katkılarının sürekliliğinin sağlanmasına çalışarak destek vermekteyiz.

Üniversitemiz misyon ve temel değerlerinde de ifade edildiği gibi, birim olarak üniversitemizin toplumun temel sorunlarını tespit ederek bu sorunlara çözümler üretmek için var olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızla, tüm birimlerimizin toplumsal sorunlarla ilgili çözüm önerileri üretmesini destekliyor ve kolaylaştırıcı önlemler almaya gayret ediyoruz.

İyi yönetimin, iyi öğretimin, iyi araştırmanın, iyi kurumsallaşmanın, iyi teknoloji ve iyi alt yapıya haiz olmanın, başarılı bir üniversite olmanın olmazsa olmazları olduğunun bilinciyle bunu sağlamak için çalışıyoruz.

Tüm akademik ve idari personelimizin, sevgili öğrencilerimizin vereceği katkılarla çalışmalarımızın taçlanacağına olan tam inancımı belirtir, sevgi ve saygılar sunarım. 

Prof. Dr. Uğur DOĞAN

 

Bağlı Birimler

adcr
adcr
adcr